/Files/images/логотіп оп.jpg

Відповідно до Закону України "Про освіту" забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладаєтьсяна їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу

/Files/images/оп очима дітей.jpg Для того, щоб створити безпечні умови для усіх учасників навчально-виховного процесу, керівник навчального закладу повинен знати чинні нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії, гігієни тощо, й неухильно дотримуватися вимог, що висуваються цими нормативно-правовими актами. Він повинен забезпечити належне утримання будівель і споруд, правильне і безпечне вікористання обладнання і устаткування, моніторинг їх технічного стану.У навчальному закладі має діяти система управління безпекою життєдіяльності, яка б встановлювала хто, що і коли повинен робити.

Перелік основних нормально-правових актів та інших офіційних документів, що регламентують питання безпеки життєдіяльності, дорожньої безпеки, охорони праці, пожежної безпеки.
  • Закон України "Про охорону праці"
  • Закон України "Про пожежну безпеку"
  • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
  • Закон України" Про захист населення від інфукційних хвороб"
  • Закон України "Про дорожній рух"
  • Закон України "Про Цивільну оборони України"
Кiлькiсть переглядiв: 853