Нормативно - правове забезпечення по Марганецькій початковій школі № 8

/Files/images/Безымянный.jpg

Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти:

1. Стаття 11 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-ІХ
2. Державний стандарт початкової освіти (постанову КМУ від 21.02.2018 № 87)
3. Типові освітні програми для 1-2х класів закладів загальної освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272)
4. Типові освітні програми для 3-4 х класів закладів загальної середньої освіти ( наказ МОН від 08.10.2019 № 1273)
5. Лист Міністерства освіти і науки України від 1/10-3101 від 23.07.2021 "Щодо особливостей організації навчання"
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 "Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році"
7. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022н.р."
8. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від 05.03.2009 №1065-VI)

Нормативно-правові документи щодо організації /Files/images/96419766.gifнавчально – виховного процесу:

1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128)
2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
4. Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577)
5. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)
6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510)
7. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
8. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
9. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
14. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
15. Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року(Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 11.04.2011р)
16. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р. ( Інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 №1/9-482)
17. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку( Лист МОНмолодьспорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
18. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України( Лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
19. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї ( Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.2011 № 714)

Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2008 р.)
4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку«Я у Світі» (2009 р.)
5. Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (наказ МОНУ від 29.01.2009 №41) – Методичний супровід упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»: Методичні рекомендації. – Харків, ХОНМІБО,2009 – с. 189-190
6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»(2010р.)
7. Парціальні програми: «Англійська мова для дітей дошкільного віку», Шкваріна Т.М.;
-«Дитяча хореогрвфія», Шевчук А.С.;
- «Кольорові долоньки», Ликова І.О.;
- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.
8. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070)

Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:

/Files/images/56.jpeg1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила влаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів( Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365)
6. Про затвердження заходів МОЗУ та НАМНУ щодо виконання у 2011р. Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року( Спільний наказ МОНУ і НАМНУ від 11.08.2011 № 500/71)

Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

/Files/images/ощлзлд.jpeg1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)
2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)
3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)
4. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
5. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
6. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V
7. Про виконання норм харчування в ДНЗ ( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:

/Files/images/54545.jpeg1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)
6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
7. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)

Нормативно - правові документи щодо організації психологічного супроводу:

/Files/images/....шггщщшщ.jpeg1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)
2. Про затвердження положення про психологічну службу
системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)
4. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)
5. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562)

Нормативно - правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

/Files/images/images (4)77676.jpg1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9--263)
3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522)
4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)
6. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389)
7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)

Нормативно - правові документи щодо кадрової політики:

1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455)
2. Закон України «Про відпустки» /Files/images/65200360.gif
3. Закон України «Про звернення громадян»
4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Нормативно - правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:

/Files/images/876.jpeg1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)
2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112)
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)

Кiлькiсть переглядiв: 597
12345

Бібліотека

Дата останньої зміни 03 Грудня 2021

Фотогалерея